flower valley news
Partner Publications

Fynbos Voice No 4

Kaapse Natuurbewaring hersien permitstelsel Kaapse Natuurbewaring hersien tans hul permit- en lisensiestelsel wat betrekking het op flora. Een van die moontlikhede wat ondersoek word, is om verskillende lisensies vir die pluk en verkoop van fynbos tot een te...

read more

Fynbos Voice No 3

Departement steun fynbosbedryf. Die Wes-Kaapse Departement van Landbou het fondse ten bedrae van byna R1-miljoen aan die fynbosbedryf geskenk. Die Departement het ingestem om vier komponente van fynbos produksie te befonds: - tegniese produknavorsing (R300 000); -...

read more

Fynbos Voice No 2

New levy to secure funds for research and training for fynbos growers New legislation requested by the fynbos industry is to be implemented by the Agriculture, Forestry and Fisheries Department. It will directly affect cultivated fynbos producers and does not apply to...

read more

Fynbos Voice No 1

Die Protea Producers of South Africa (PPSA) en die fynbos-veldplukkers – hoe die verhouding ontstaan het. In 2006 is twee werkswinkels vir die fynbos-veldplukkers in Swellendam aangebied. Albei is goed ondersteun. By dié werkswinkels wou die veldplukkers weet wie...

read more

PPSA Newsletter Jan 2013

Marknavorsing Die Dept. van Handel en Nywerheid het einde verlede jaar in beginsel ‘n PPSA-aansoek om internasionale marknavorsing te doen, goedgekeur. Na skakeling met bemarkers is verskeie prioriteitsmarkte geïndentifiseer waarna kwotasies van potensiële...

read more

PPSA Newsletter June 2012

PPSA AGM On the 31st of May 2012 PPSA held its AGM at the Tolbos Farm, Napier. The AGM was followed by field visits on the farm. The day was very well attended with over 90 people there and it is pleasing to note the positive feedback regarding the overall proceedings...

read more

PPSA Newsletter April 2012

Western Cape Department of Agriculture Funding Application bears fruit The Protea Producers Association of South Africa (PPSA) has submitted its Strategic Plan for a five year period to the Western Cape Department of Agriculture after which the industry’s directors...

read more

DONORS & PARTNERS

        

   

Your own Erica ID kit:

There are around 660 Erica species in the Cape Floral Kingdom. On Flower Valley Farm, we’ve got 19 Erica species. (Most notably, you’ll find the Endangered Erica irregularis.) We’ve compiled an Erica ID kit of the main Erica species you’ll find in our area. And we’re making this kit available to those who have Adopted a Hectare on Flower Valley Farm.